Misja Myślenic

 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA LATA 2016 - 2020WIZJA I MISJA

Wizja Miasta i Gminy Myślenice została zmieniona podczas konsultacji społecznych w 2007 roku i otrzymuje nowe brzmienie:

 

TU DOBRZE SIĘ ŻYJE,  KORZYSTNIE INWESTUJE,  ATRAKCYJNIE WYPOCZYWA

misja_1misja_2 misja_3

 

Zadaniem lokalnego samorządu - burmistrza, radnych i urzędników urzędu miasta i gminy oraz pracowników jednostek podległych jest - w tym kontekście - tworzenie w Myślenicach optymalnych warunków dla realizacji tej wizji, zarówno poprzez własne działania bezpośrednie, jak i wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz zewnętrznych inwestorów. Misję tę lokalny samorząd urzeczywistnia przede wszystkim poprzez aktywność
w trzech obszarach:
 


GOSPODARKA LOKALNA  |  TURYSTYKA I REKREACJA  |  JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

misja_4 misja_5 misja_6